มฟล.จัดพิธีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีดำหัวประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19  เมษายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยเริ่มจากขบวนแห่มายังลานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อทำพิธีสักการะและสรงน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้แทนจากชุมชนโดยรอบ และจากหน่วยงานภายนอก จากนั้นผู้ร่วมงานเคลื่อนขบวนไปยังหอประชุมสมเด็จย่าเพื่อร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมงานว่า ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่ทุกคนได้เข้ามาร่วมในพิธีที่มีความสำคัญของชนชาวไทยและของชาวล้านนา หลายคน หลายหน่วยงานอยู่กับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ก่อตั้ง เช่น สมาคมรถสองแถวที่อยู่มา 20 ปี สำหรับชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มาร่วมกันในที่นี้เป็นตัวแทนของชาวมหาวิทยาลัยที่ปัจจุบันมี 1,5000 คน เป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตร มีความรู้สึกที่ดีต่อกันในทางใดทางหนึ่ง เชื่อทุกคนที่มางานในวันนี้มาด้วยความตั้งใจ มาด้วยความรู้สึกที่ดี ด้วยความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ทั้งในฐานะส่วนตัวบุคคล และในฐานะของอธิการบดีซึ่งเปรียบเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย มีความยินดีที่มีโอกาสได้รับความรู้สึกอันดีและความปรารถนาดีอันนี้ไว้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1469 ครั้ง
อธิการบดี