มฟล. จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมเมียนมา สร้างโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      ชมรมนักศึกษาเมียนมา และ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม วันวัฒนธรรมเมียนมา ประจำปี 2561 (Myanmar Cultural Day and Exhibition of Bagan Kingdom) เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ ลานประดู่แดง อาคาร M-Square โดยมีนักศึกษาชาวเมียนมาในชุดประจำชาติ นักศึกษาชาวไทย และนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวในมิติต่างๆ ของเมียนมา ย้อนยุคไปในอาณาจักรพุกาม แนะนำสถานที่สำคัญ ชมการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม และลิ้มรสโมฮินคา(Mote Hinn Khar) และขนมชุยจิ(Shwe Kye) อาหารขึ้นชื่อที่ส่งข้ามด่านท่าขี้เหล็กมาให้ชาว มฟล. ได้ชิม

      นักศึกษาเมียนมานับว่ามีจำนวนมากที่สุดชาติหนึ่งของนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียนที่ มฟล. ด้วยสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกันและมีคุณภาพทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเมียนมา จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งชาวเมียนมา ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้กันและกัน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติอยู่เสมอ ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายกอง แสะ ลุวิน (Mr.Kaung San LwinX) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่, รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี, ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี, ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชมงาน

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษานานาชาติ  |  1899 ครั้ง