ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร จัดแข่งขันสุนทรพจน์จีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และ สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาจีนวิยา จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ในกิจกรรมวันวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน และเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถในด้านภาษาจีนได้มีเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนแลนักศึกษาจากสถาบันเขตภาคเหนือเข้าร่วม 

 |   |  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยา  |  1635 ครั้ง