มฟล. จัดพิธีเบิกปฐพีอาคารศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เป็นประธานในพิธีเบิกปฐพีอาคารศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Wellness Center) โดยมีพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ จ.ลำปาง เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน 8 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในพิธี ในการนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อาคารศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 9 ชั้น มีพื้นที่รวม 20,980 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้าง 900 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563

รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า การให้บริการของศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เน้นการให้บริการด้านวิชาการ การฝึกอบรม และการให้บริการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เราถือคติว่า “ป้องกันไว้ดีกว่าแก้” เพราะคนเราไม่ควรจะมีโรคหรือเจ็บป่วยที่เกิดจากการบกพร่องและละเลยในการดูแลสุขภาพของตนเอง ทุกคนควรจะรู้วิธีในการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว เพื่อไม่ให้เจ็บป่วนเกินจำเป็น สำหรับศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรฯ มีเป้าหมายที่จะให้บริการในเขตจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบน 2  (จ.แพร่ จ.พะเยา และจ.น่าน) แต่ในช่วงปี 2561 จะเน้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการไปแล้วจำนวนมาก เช่น อบรมผู้นำชุมชน เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, อบรมหัวข้อวิ่งอย่างไรให้สุขภาพดีและปลอดภัย, อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ค้นพบเป้าหมาย และ Passion เพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืน เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรมของศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถติดตามได้ที่ Facebook: MFU Wellness Center หรือโทรศัพท์ 0-5391-7568

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

 |   |  ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Wellness Center