มฟล. สร้างชื่อคว้าเหรียญรางวัลระดับชาติทั้งเหรียญทอง เงิน ทองแดง ในงาน World Skills Thailand 2018

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 (World Skills Thailand 2018) ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 โดยรับรางวัลจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ อาคาร 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้  

1. น.ส. วิชราภรณ์ หุ่นเจริญ ชนะเลิศ เหรียญทอง  สาขาเสริมความงาม (Beauty therapy) 

2. น.ส. รัชสิรี คำปันนา รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  สาขาเสริมความงาม (Beauty therapy) 

3. น.ส. วริศรา นรินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง  สาขาเสริมความงาม (Beauty therapy) 

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีตั้งแต่ระดับภาค ระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ทุกระดับมีกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี  ซึ่งเยาวชนที่เข้าแข่งขันในระดับชาติได้จะต้องผ่านการคัดเลือกในระดับภาคมาก่อน และเยาวชนที่ชนะเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะได้รับโอกาสในการเก็บตัวฝึกซ้อมคัดเลือกเป็นตัวแทนของประทศ เพื่อไปแข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาติ    ในปี 2561 มีการแข่งขัน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาที่หนึ่งอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร กลุ่มสาขาที่สองอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ กลุ่มสาขาที่สาม อาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร กลุ่มสาขาที่สี่อาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มสาขาที่ห้าบริการส่วนบุคคลและสังคม และกลุ่มสาขาที่หก อาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ รวม 28 สาขา

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับภาค เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติอีก 4 คน ได้แก่ 1. นางสาววรรณวิษา เหล่ามูล 2. นางสาวทิพรดา บุญทนันท์ 3. นางสาวลลิตรภัทร สุขเสือ และ 4. นางสาวสุนิษา โพธิ์ชี

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  |  4526 ครั้ง