สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร. พญ.สุลัคนา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ คณาจารย์ประจำสำนักวิชา และนักศึกษาจาก 3 สาขาวิชาเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชากายภาพบำบัด นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองและครอบครัวของนักศึกษาที่ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์เดินทางมาเข้าร่วมพิธีอีกด้วย

     โดยพิธีเริ่มจากประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นเข้าสู่พิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาอาจารย์ นายกสโมสรนักศึกษาและตัวแทนแต่ละสาขาวิชาเคลื่อนขบวนเชิญเครื่องไหว้เข้าสู่พิธี ผู้แทนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน ต่อมาผู้แทนนักศึกษามอบขันตั้งไหว้ครูให้แก่ประธานในพิธี คณบดี และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ จากนั้นประธานในพิธีเจิมหนังสือเรียนและโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล

    จากนั้น เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้ที่มีการเรียนดีเด่น นักศึกษาผู้ที่มีพัฒนาการผลการเรียนดี นักศึกษาผู้มีคุณธรรม คณะทำงานสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักวิชา และมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

    ต่อมาเป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์ ให้แก่นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา โดยคณบดีเป็นผู้มอบเสื้อกาวน์และคณาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้สวมเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษา หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายคำปฏิญาณตนต่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี และถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีของสำนักวิชา จากนั้นเหล่านักศึกษาถ่ายภาพกับครอบครัวที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี

.

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 |   |  สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  |  409 ครั้ง