มฟล.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตแก่นักศึกษาต่างชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตแก่นักศึกษาต่างชาติ (Mind Management: Oasis of Happiness) เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้อง E4A-518 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน เมียนมา เนปาล สนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน
.
กิจกรรมนี้จัดขึ้นตามที่งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาได้ให้การปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งทางด้านการเรียน การใช้ชีวิต และสุขภาพจิต พบว่านักศึกษาต่างชาติมีปัญหาการปรับตัวกับการเรียน การใช้ชีวิต และการจัดการตนเองมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และเรียนรู้เทคนิควิธีการผ่อนคลายความเครียด ช่วยให้สามารถปรับตัวกับการเรียน การใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยได้ดีมากยิ่งขึ้น
.
โดยมี ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์  นักจิตวิทยา อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษาและสุขภาพจิต เป็นวิทยากร ดำเนินกิจกรรมที่มีเนื้อหาสำคัญตามหัวข้อ ดังนี้ Understanding Our Mind: Stress & Happiness, Stress Self Check, Managing Stress Techniques, Resources of Happiness และOasis of Happiness DIY
.
ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เหตุผลว่าต้องการแนวทางการปรับตัวเพื่อมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งต้องห่างจากบ้านหรือสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย ตลอดจนเพื่อรับมือกับความเครียดจากการเรียนการสอนในบางช่วงเวลา อย่าง SAI LAUNG KHAM นักศึกษาเมียนมา จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคในการปรับตัว
.
“ก่อนเข้ากิจกรรม ผมรู้สึกเครียดจากสิ่งต่างๆ แต่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วรู้สึกมีความสุข ได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับความเครียด และดูแลจิตใจตัวเอง ผมจะนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้ในวันนี้ ไปปรับใช้กับตัวเอง และอยากบอกว่าวิทยากรน่ารักและเป็นกันเอง ผมชื่นชอบมากๆ ครับ”
.
และบางคนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ให้มากขึ้นด้วย อย่าง SIEN PARK นักศึกษาเกาหลีใต้ จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

.

“ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากมาย ได้เรียนรู้วิธีการจัดการความเครียด และดีใจที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ค่ะ เพื่อนๆ ต่างมีความเครียดจากการเรียน พอได้มาทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน ได้คุยกัน ได้แชร์ความรู้สึกกัน ทำให้รู้สึกผ่อนคลายความกังวลได้ดีมากเลยค่ะ”

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  366 ครั้ง