มฟล.ร่วมงาน QS Higher Ed Summit APAC 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี เข้าร่วมงาน QS Higher Ed Summit APAC 2022 ภายใต้หัวข้อ “The Next Big Thing: Addressing new opportunities and existing challenges in APAC higher ed” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2565 ณ InterContinental Jakarta Pondak Indah กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และถ่ายทอดสดผ่าน Virtual Platform โดยมี Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพหลัก และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก QS Quacquarelli Symonds
.
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ QS Higher Ed Summit APAC 2022 ประกอบด้วยการปาฐกถาจากผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาระดับภูมิภาค ผู้บริหารระดับสูงด้านการอุดมศึกษา ตัวแทนจากรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย CEO และนักวิชาการระดับแนวหน้าทั่วโลก เพื่อร่วมหารือทิศทางอนาคตของการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมุ่งค้นหาความท้าทายใหม่ในการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน นำแบบอย่างที่ดีไปใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
.
นอกจากนี้ อธิการบดีและรองอธิการบดี ยังได้ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการศึกษาที่จัดแสดงศักยภาพจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และได้ร่วมพูดคุย พบปะเครือข่ายที่มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อาทิ Universitas Indonesia,  IPB Bogor Agricultural University และ BINUS University การประชุมครั้งนี้ นับว่าเป็น Global Education Community Platform ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
 

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  365 ครั้ง