มฟล.จัดการแข่งขันว่ายน้ำ MFU Swimming Championship

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ MFU Swimming Championship ชิงชนะเลิศภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565  ณ อาคารสระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร) ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 โดยแบ่งการแข่งขันดังนี้ 1. ฟรีสไตล์ (ชาย-หญิง) รวม 12 รายการ 2. กรรเชียง (ชาย-หญิง) รวม 6 รายการ 3. กบ (ชาย-หญิง) รวม 6 รายการ 4. ฝีเสื้อ (ชาย-หญิง) รวม 6 รายการ และ 5. เดี่ยวผสม (ชาย-หญิง) รวม 2 รายการ มีนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 378 คน จากสโมสรว่ายน้ำภาคเหนือ 44 แห่ง ภาคกลาง 4 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง
การแข่งขันรายการนี้เพื่อส่งเสริมให้ยุวชนและเยาวชนที่สนใจกีฬาว่ายน้ำได้พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนเป็นการจัดอันดับนักกีฬาว่ายน้ำในแต่ละรุ่นอายุ โดยการแข่งขันนี้ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA 2017-2021) แปลเป็นไทยโดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก 9 แห่ง ประกอบด้วย 
1. ธนาคารออมสิน
2. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. บริษัท เคมิคัล แมเนจเมนท์ เชอร์วิส จำกัด
4. ผลิตภัณฑ์อารีน่า
5. ผลิตภัณฑ์โยม่า
6. ผลิตภัณฑ์ราเมล
7. ปริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
9. สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้การแข่งขันดังกล่าวนักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

ชมประมวลภาพได้ที่
การแข่งวันที่ 1 
การแข่งวันที่ 2
พิธีมอบถ้วยคะแนนรวมสโมสรฯ 

 |   |  ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  100 ครั้ง