ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา มฟล. คว้า 100 คะแนนเต็มเป็นที่ 1 ของโลก

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น ข่าววิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกจาก 1,000 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ในสาขา  Mycology โดย The Center for World University Rankings (CWUR) ในปี 2017

CWUR ได้เผยแพร่การจัดอันดับทางวิชาการของมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ประเมินคุณภาพของการศึกษา ภาวะการมีงานทำ ผลงานการวิจัย การจัดอันดับขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดแปดประการ ด้วยการทำงานอย่างหนักและการอุทิศตนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าเป็นศูนย์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในสาขา Mycology ด้วยคะแนน 100 เต็ม ความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการวิจัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยเอเชียและทั่วโลก

ที่มาข้อมูล: cwur.org/2017/subjects.php

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  |  10979 ครั้ง