เปิดนิทรรศการพุทธศิลปกรรม โชว์ผลงานผู้สำเร็จหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. รุ่นที่ 1 พร้อมชมผลงานอาจารย์เฉลิมชัย ศิลปินชั้นครู และศิลปินเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีเปิดนิทรรศการพุทธศิลปกรรม หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเป็นการแสดงผลงานอันเป็นผลสำเร็จจากผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธี ทั้งยังได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลางและกรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวสัมโมทนียกถา รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และผู้ก่อตั้งหลักสูตร กล่าวสรุปผลการเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชมงาน โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพุทธศิลปกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

    หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เป็นความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และกลุ่มศิลปินเชียงราย ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันในการจัดให้มีหลักสูตรด้านพุทธศิลป์ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถและมีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบบเข้มข้น เพื่อนำมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำการเรียนการสอนใน 3 ระดับ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา

     บัดนี้ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อย ควรค่าต่อการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนในรูปแบบนิทรรศการศิลปกรรม ร่วมกับผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัสสวัส วสิษฐกัมพล อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม อาจารย์อริชญ์ รุ่งแจ้ง อาจารย์สุริยา นามวงษ์ อาจารย์ทนงศักดิ์ ปากหวาน รวมทั้งผลงานของคณาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินเชียงราย อาทิ อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก อาจารย์วาทิตย์ เสมบุตร อาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น อาจารย์วัชระ กว้างไชย์ และอาจารย์กาญจนา ชลศิริ

 

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร: 053 917 897 ต่อ 8035 (ขวัญนภา) และ 8037 (ศตวรรษ)

Facebook: Buddhist Art MFU

  • 1020 ครั้ง
  • #อธิการบดี #หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) #ศูนย์บริการวิชาการ