มฟล.-สศร. เปิดนิทรรศการศิลปะ RE-ANTHROPOCENC ผลงานศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินแห่งชาติ-ศิลปินเชียงราย ร่วมตัดสินรางวัล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “RE-ANTHROPOCENC ยุคมนุษย์พลิกฟื้น คืนสมดุล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างการรับรู้และการศึกษาศิลปะในโครงการ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยได้รับเกียรติจาก นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ สศร. กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ 3 ท่าน ร่วมโครงการและเป็นกรรมการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และ นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒทอง หัวหน้าโครงการค่ายศิลปินรุ่นเยาว์ นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายคงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

      โดยในปีนี้ มฟล. รับเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2565 ร่วมกับ สศร. ซึ่งได้ทำการเปิดรับผลงานศิลปะของนักศึกษาทางด้านทัศนศิลป์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียรงาย และได้ร่วมฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมจากศิลปินแห่งชาติ รวมถึงศิลปินเชียงราย และร่วมจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “RE-ANTHROPOCENC ยุคมนุษย์พลิกฟื้น คืนสมดุล” ได้ที่ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2565

     สำหรับผลการตัดสินรางวัลศิลปกรรมจากโครงการนี้ ได้แก่ นางสาวอรัญญา ยอดศรี รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานร่องรอยเท้าพ่อ นายพิพัฒน์ จันทร์ทิพย์ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากผลงานเรียนรู้เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว และ นางสาวกนกพลอย แสนทวีสุข รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากผลงาน ฮีต-ฮอย

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 

 |   |  ศูนย์บริการวิชาการ  |  348 ครั้ง