มฟล. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย" ทั้งนี้วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

พิธีวางพวงมาลาฯ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ที่ปรึกษาอธิการบดี, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, ส่วนงานและศูนย์, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ, สำนักวิชา และหน่วยงานภายนอก ส่วนราชการหลัก อาทิ โรงพยาบาลชุมชน ส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการหลักของจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย และ ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ชมประมวลภาพได้ ที่นี่

 

 |   |  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  419 ครั้ง