สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

   สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565 โดย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยมี อาจารย์ ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ที่สั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทสรรพวิทยาการ และถือเป็นโอกาสให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้มอบตัวเป็นศิษย์

   เริ่มต้นด้วยพิธีทางศาสนา ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรกล่าวคำอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีกรกล่าวนำถวายภัตตาหาร ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนคณาอาจารย์ถวายภัตตาหารเพล และถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธี เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์

   จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงบูชาครูแพทย์แผนไทย เริ่มจากประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนเครื่องบวงสรวงและจุดเทียนชัยบูชาครู โหรอ่านโองการอัญเชิญเทวดา โหรอ่านโองการบูชาครู ประธานในพิธีเจิมตำราและอุปกรณ์การทำยาต่าง ๆ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีจุดธูปหาง ปักเครื่องสังเวยพระกายาบวช และโปรยข้าวตอกดอกไม้ จากนั้นผู้แทนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครูและมอบตัวเป็นลูกศิษย์ ครูแพทย์แผนไทยประกอบพิธีรับมอบศิษย์ คณาจารย์และครูแพทย์แผนไทยเจิมหน้าผากและผูกด้ายข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์ ตัวแทนคณาจารย์กล่าวให้โอวาท ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 |   |  สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  |  173 ครั้ง