มฟล. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดดอยพระบาท

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ในการนี้มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานผ้าไตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดดอยพระบาท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. 

 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถบริจาคเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงวัดเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. บริจาคเป็นเงินสด ณ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ สำนักงานอธิการบดี (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)”

3. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)” เลขที่บัญชี 672-011-9194

สำหรับช่องทางข้อที่ 2-3 ผู้บริจาคสามารถส่งเช็คและเอกสารการโอนเงิน พร้อมด้วยชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ มฟล. ออกใบเสร็จรับเงินได้ที่

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-6035

 |   |  797 ครั้ง