การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

     ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนกู้ยืมฯ ต่อเนื่องในปีการศึกษานี้ ให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่างหากมีคุณสมบัติตามกำหนดให้จัดเตรียมแบบคำกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา และนำส่งตามปฏิทินดำเนินงาน

  • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
    • คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
    • ปฏิทินดำเนินงาน
    • แบบคำขอกู้ยืม(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา) 

 

  • 5911 ครั้ง