มฟล. จัดการแข่งขันฟุตซอล MFU Futsal Cup ทีมจากเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมคึกคัก ทีม All Star Arena คว้าแชมป์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล MFU Futsal Cup ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2555 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (Indoor Stadium) โดยมีทีมฟุตซอลจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ทีม ซึ่งในพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี มฟล. มอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันและกล่าวปิดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร กรรมการผู้ตัดสิน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เป็นทีมงานในหน้าที่ต่าง ๆ อีกด้วย

    ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี มฟล. กล่าวในพิธีปิดการแข่งขันว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลและขอขอบคุณคณะผู้จัดการแข่งขันทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในครั้งนี้ จนสำเร็จเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันทุกประการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ มุมานะอดทน ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนการส่งเสริมให้นักกีฬาและประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

    “ขอบคุณนักกีฬาทุกท่าน ขอบคุณคณะโค้ช คณะกรรมการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมและทำให้กิจกรรม MFU Futsal Cup ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า” รองอธิการบดี มฟล. กล่าว

   ผลการแข่งขัน มีดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่                ทีม All Star Arena จ.เชียงใหม่ รับเงินรางวัล 20,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่  ทีม B&T Youngturk จ.เชียงใหม่ รับเงินรางวัล 10,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่  ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รับเงินรางวัล 5,000 บาท

4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่  ทีม น้องภูเขาและน้องภูธาร จ.เชียงราย รับเงินรางวัล 5,000 บาท

 

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 

 |   |  ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |  189 ครั้ง