สำนักงานให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมฟังเพลงผ่อนคลายสบายอารมณ์ ลดความเครียดนักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจรรมฟังดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย : ดนตรีสร้างสุข เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เนื่องด้วยทางสำนักงานได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา มักจะพบว่ามีความเครียดและวิตกกังวลในช่วงของการสอบ ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียดให้แก่นักศึกษา นอกจากกิจกรรมดนตรีสร้างสุขที่มีวงดนตรีมหาวิทยาลัย MFU Band มาบรรเลงบทเพลงเพราะๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความผ่อนคลายสบายอารมณ์แล้ว ทางสำนักงานยังได้สอดแทรกความรู้ในการจัดการความเครียดด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กานต์จนาภา สถิรชวา จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการใช้ดนตรีปรนนิบัติอารมณ์ให้เป็นไปในแนวทางที่ตนเองต้องการ เพราะไม่ใช่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นที่ต้องการปรนนิบัติ แต่จิตใจก็ต้องการการดูแลไปควบคู่กัน ดังนั้นการเลือกฟังเพลงก็เป็นอีกวิธีการที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย ลดความเครียดได้

 |   |  สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา MFU Band วงดนตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  1462 ครั้ง