มฟล. จัดค่ายสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนให้น้องระดับประถมศึกษาเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และ สถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. จัดโครงการค่ายสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งครั้งนี้มีน้องๆ ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง จ.เชียงราย เข้าร่วมทำกิจกรรมกว่า 100 คน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบระดับจีนสำหรับเยาวชน ฝึกท่าต่อสู้กังฟูจีน ร้องเพลงภาษาจีน ศิลปะการวาดภาพพู่กันและตัดกระดาษจีน สร้างความสนุกสนานและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

 |   |  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  1585 ครั้ง