การกู้ยืมกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2561 (ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุน กยศ. สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่างหากมีคุณสมบัติตามกำหนดให้จัดเตรียมแบบคำกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา และนำส่งตามปฏิทินดำเนินงาน

  • ปฏิทินดำเนินงาน
  • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
  • แบบคำขอกู้ยืม (รายใหม่)
  • แบบคำขอกู้ยืม (รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา 053-916381-2
Facebook search: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  11270 ครั้ง