มฟล.ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 นำโดยนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 16 รองหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดเชียงราย โดยมี ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี พร้อมผศ. ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายข้อมูลการดำเนินงานด้านสมุนไพรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในส่วนของการทำงานวิจัย ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนดำเนินงานต่างๆในการพัฒนาเมืองสมุนไพร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ที่ อาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.

ชมภาพเพิ่มเติม https://bit.ly/3Q7rqSr

 

 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 57 ครั้ง