รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถอ่านรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา และนำส่งตามกำหนดการในปฏิทินดำเนินงานทุนการศึกษา โดยมีการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 2 ครั้ง ดังนี้

  1. ครั้งที่1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 60 - 55)
  2. ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทุนการศึกษา โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • รายละเอียดทุนการศึกษา
  • แบบคำขอรับทุนการศึกษา
  • ปฏิทินดำเนินงาน ครั้งที่ 1
  • ปฏิทินดำเนินงาน ครั้งที่ 2
  • 12840 ครั้ง