มฟล.พบเอกอัครราชทูตจีน สานความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร. นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา เข้าพบนายหาน จื้อเจียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางเฝิง จวิ้นอิง ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลจีนมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่การริเริ่มความร่วมมือจัดตั้งสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งปัจจุบันคือศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถาบันขงจื่อ ซึ่งช่วยพัฒนาการสอนภาษาจีนและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน นอกจากนี้ ประเทศจีนสนับสนุนอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนมาช่วยสอน จนทำให้สำนักจีนวิทยาของมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประเทศ
.
นายหาน จื้อเจียง ได้เน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรครูสอนภาษาจีน โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นกำลังสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรครูดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งยังได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาอย่างเข้มข้น โดยสถานเอกอัครราชทูตยังคงช่วยสนับสนุนอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนเพื่อช่วยสอนภาษาอย่างเต็มที่ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาของจีน และกิจกรรมทางวิชาการต่อไป
.
การเข้าพบเอกอัครราชทูตจีนในครั้งนี้ ช่วยสานความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีของทั้งสองที่มีอย่างยาวนานให้สืบต่อไป
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 60 ครั้ง