อธิการบดี รับมอบทุน 1 ล้านบาท จากมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ สมทบกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช  ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบทุนจำนวน 1 ล้านบาท จากกองทุนนครินทร์ทันตรักษ์ ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง  เพื่อสมทบทุนในกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  และโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี และ ทพญ.นงวิภา พุฒิภาษ อาจารย์สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชมดูการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนงานด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ โดยได้มีการเยี่ยมชมในจตุรทันตสถานที่สำคัญของมูลนิธิฯ คือ 1. คลินิกทันตกรรม ศรท. พระราม9  2. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ 3. นิทรรศการ ทันตภักดี 4. พิพิธภัณฑ์ ทันตราชกิจรำลึก และ 5. สวนนครินทร์ทันตรักษ์

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 339 ครั้ง
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์