เคนชิน ชมรมไตรกีฬา มฟล. ทำผลงานต่อเนื่อง ซิวอันดับ 1st Age Group / 3rd Overall จากการแข่งขัน Roboman Triathlon 2022

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เคนชิน มิซุชิมะ ( Kenshin Mizushima ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โรโบแมนไตรกีฬา ประจำปี 2565 (Roboman Triathlon 2022) ณ ชายหาด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ในระยะ Super Olympic Distance ประกอบด้วย การว่ายน้ำ 1,800 เมตร ปั่นจักรยาน 56 กิโลเมตร และวิ่ง 15 กิโลเมตร โดยนักไตรกีฬา มฟล. สามารถทำผลงานได้อันดับที่ 3 Overall และอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 19-29 ปี (ชาย)

   เคนชิน มิซุชิมะ ชาวญี่ปุ่น เป็นนักศึกษาและนักไตรกีฬา จากชมรมไตรกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ จันติยะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นที่ปรึกษาชมรม

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |  320 ครั้ง