พิธีมอบรางวัลกีฬาพนักงานสัมพันธ์ มฟล. ประจำปี 2564 ทีมสีฟ้า ครองแชมป์ถ้วยรางวัลกีฬารวม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา ในกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยแบ่งกลุ่มบุคลากรของสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ออกเป็น 4 สี คือ สีฟ้า สีชมพู สีม่วง และสีเขียว ทำการแข่งขันกีฬา 7 ชนิด คือ e-sport แชร์บอล surf skate ฟุตบอล เปตอง บาสเกตบอล และแบดมินตัน ทั้งนี้ ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี และประธานคณะทำงานโครงการพนักงานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสีต่างๆ เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดการมอบรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting อีกด้วย

      อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี และประธานคณะทำงานโครงการพนักงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเล็งเห็นว่า การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่ง พร้อมปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความทุ่มเท ทำทุกอย่างด้วยใจและความเสียสละ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทำงานให้สำเร็จไปด้วยกัน

      “มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมองค์กร และแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MFU-FIRST ประกอบด้วย F-FLEXIBILITY การพร้อมปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ I- INTEGRITY การยึดมั่นในความถูกต้อง R-RESOURCEFULNESS การสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม S-SPIRIT การทำทุกอย่างด้วยใจ T-TEAMWORK เราทำงานด้วยกันด้วยความสามัคคี”

    “2.เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุข 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย ด้วยในปี 2564 ยังคงเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันในรูปแบบการแบ่งกลุ่มสี และกระจายวันในการแข่งขันเป็นระยะเพื่อเก็บคะแนน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2554 โดยกำหนดให้มีการแข่งกีฬาจำนวน 7 ประเภท ได้แก่ e-sport แชร์บอล surf skate ฟุตบอล เปตอง บาสเกตบอล และแบดมินตัน ซึ่งการดำเนินงานแข่งขันกีฬาได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร กล่าว

       รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวก่กับผู้เข้าร่วมพิธี ความตอนหนึ่งว่า กิจกรรมกีฬาพนักงานสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมสำคัญที่รวมคนทั้งมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งเดียว โดยแต่ละกลุ่มสีมาจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมการแข่งขันกันอย่างพร้อมเพรียง แม้ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์โควิดจะทำให้จัดกิจกรรมนี้ไม่ได้ แต่ในวันนี้ชาวมหาวิทยาลัยมีความพร้อมและมีความเชื่อมั่นในมาตรการต่างๆ ที่จะทำให้จัดการแข่งขันสำเร็จได้ด้วยดี

     “กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยากให้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการทำงานของเรา ด้วยเราได้เห็นความพร้อมและการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ได้เห็นความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม เห็นความกระปรี้กระเปร่าในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ จึงอยากให้นำความรู้สึกนี้ติดตัวเราไปใช้กับการทำงานด้วยเช่นกัน เราอาจเจอปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานเช่นเดียวกันทุกคน แต่ถ้าเราสามารถเตรียมพร้อมมาทำงานด้วยความสุข ตื่นขึ้นตอนเช้าด้วยความรู้สึกว่าอยากไปทำงาน กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราสามารถนำความสุขนี้ นำความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นมาทำให้เกิดเป็น Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุขได้จริงๆ”

    “เชื่อมั่นว่า ปัญหามีไว้ให้แก้ อุปสรรคมีไว้ให้ฝ่าฟัน โควิดมาเราก็ฟันกับโควิด จนวันนี้ถามว่าเราจัดกิจกรรมกีฬาได้อย่างไร สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเราปรับตัวเองได้ เราผ่านมาได้ด้วยค่านิยมองค์กรของเราคือ MFU-FIRST  ซึ่งได้นำมาใช้ในการแข่งขันกีฬาพนักงานสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน” อธิการบดี กล่าว

     จากนั้น รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธี ได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลแก่กลุ่มสีที่ขนะเลิศการแข่งขันกีฬาในกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ประจำปี 2564 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยกีฬาชนิดต่างๆ

1.รางวัลชนะเลิศ กีฬา แชร์บอล (หญิง) ได้แก่ สีฟ้า

2.รางวัลชนะเลิศ กีฬา E-Sport ได้แก่ สีม่วง

3.รางวัลชนะเลิศ กีฬา เซิร์ฟสเก็ต ได้แก่ สีฟ้า

4.รางวัลชนะเลิศ กีฬา ฟุตบอล (ชาย) ได้แก่ สีฟ้า

5.รางวัลชนะเลิศ กีฬา บาสเกตบอล ได้แก่ สีฟ้า

6.รางวัลชนะเลิศ กีฬา เปตอง ได้แก่ สีม่วง

7.รางวัลชนะเลิศ กีฬา แบดมินตัน ได้แก่ สีฟ้า

.

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยกีฬารวม

1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สีชมพู

3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สีม่วง

4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ สีเขียว

 

คลิก ชมอัลบั้มภาพพิธีมอบรางวัล

 

 |   |  อธิการบดี ส่วนการเจ้าหน้าที่  |  645 ครั้ง