มฟล. ร่วมงานดำหัวผู้ว่าฯ เชียงราย “สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงฮาย” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

    ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม “พิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงฮาย” เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2565 หรืองานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ และ นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ภริยาผู้ว่าฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และสื่อมวลชนเชียงราย เข้าร่วมพิธี

  • 977 ครั้ง
  • #ส่วนประชาสัมพันธ์