มฟล. คว้าที่หนึ่ง 3 ปีซ้อนมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุดในไทยจาก THE Young University Rankings 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหน้าใหม่ที่ดีที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยหน้าใหม่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ในการประกาศผลการจัดอันดับ Young University Rankings 2022 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดอยู่ในกลุ่ม 201-250 ของโลก (เท่ากับปี 2021) ของโลก และยังคงเป็นอันดับสูงที่สุดของมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอาเซียน (เท่ากับปี 2021) แม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยเข้าใหม่จากเวียดนาม 2 แห่งคือ Ton Duc Thang University และ Duy Tan University โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยจากอาเซียนที่มีอันดับทั้งหมด 25 แห่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มี 20 แห่ง
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มอาเซียน
1.    Nanyang Technological University, Singapore (2)
2.    Universiti Brunei Darussalam (68)
3.    Ton Duc Thang University (98)
4.    Universiti Teknologi Petronas (119)
5.    Duy Tan University (122)
6.    Universiti Utara Malaysia (170)
7.    Universiti Teknologi Malaysia (185)
8.    Mae Fah Luang University    (201–250)
9.    Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) (251–300)
=10.    Universiti Malaysia Perlis (301–350)
=10.    Vietnam National University, Hanoi (301–350)

ที่มา : https://bit.ly/MFU_Young2022 
 

 |   |  MFU Rankings