มฟล. MOU ร่วมกับ ม.การแพทย์แผนจีนกานซู ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงานและเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Dr. Zhao Jirong อธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซูจะส่งเสริมด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร การทำวิจัยร่วมกัน การบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของทางสองมหาวิทยาลัย

ชมประมวลภาพได้ที่นี่
 

  • 1107 ครั้ง
  • #สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ