พระมหาไพรวัลย์ เสวนาออนไลน์เรื่อง “ใช้สภาวะธรรมอย่างไร กับการเรียนออนไลน์ให้ตรงสภาพ" ใน มหกรรมหนังสือ มฟล. 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ เรื่อง "ใช้สภาวะธรรมอย่างไร กับ การเรียนออนไลน์ให้ตรงสภาพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ มหกรรมหนังสือออนไลน์ มฟล. 2564 (MFU Online Book Fair 2021) โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนักคิดนักเขียน จากวัดสร้อยทอง มาร่วมสนทนา โดยมี นายชูชาติ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่บริหาร พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งถ่ายทอดออนไลน์ผ่าน Facebook: MFU Library เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. ในหัวข้อดังกล่าวผู้เข้าร่วมรับชมจะได้รับฟังและซักถามถึงแนวคิดในการปรับตัวสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา อาจารย์ รวมถึงผู้ปกครอง ในการประคับประคองจิตใจ ความคิด และการปฏิบัติตนให้สามารถดำเนินกิจวัตรที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไป เช่น การเรียนออนไลน์ ได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีผู้เข้ารับฟังขณะ Live สูงสุดจำนวนกว่า 800 คน และมีการเข้าชมย้อนหลังอย่างต่อเนื่องมากกว่า 33,000 ครั้ง (16 พ.ย. 2564)

     ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลัง ได้ที่ คลิกที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 227 ครั้ง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา