มฟล. ขอเชิญร่วมฟัง “ศิลปศาสตร์เสวนา : เมืองนี้ เมืองงาม นามเชียงราย”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรม “ศิลปศาสตร์เสวนา : เมืองนี้ เมืองงาม นามเชียงราย” ครั้ง 1 เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมต่าง ๆ ของเมืองเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าวจะจัดในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. รับชมผ่านระบบออนไลน์ทาง https://www.facebook.com/Lib.arts.mfu 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 462 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์