ขอเชิญนักศึกษา มฟล. ใช้สิทธิเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา” และ “สมาชิกสภานักศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

      สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟ้าหลวง (มฟล) ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง “สมาชิกสภานักศึกษา” และ “นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา” ประจำปี 2565 จึงขอเชิญชวนนักศึกษา มฟล. ระดับปริญญาตรี ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-20.00 น. ตามรายละเอียด ด้านล่างนี้

....

ลิ้งก์การเลือกตั้ง           

http://archive.mfu.ac.th/election_su/

.

ลิ้งก์ตรวจสอบรายชื่อ 

http://archive.mfu.ac.th/election_su/th/eligibility_check.php

.

วิธีใช้งานระบบเลือกตั้งออนไลน์

ฉบับภาษาไทย

https://drive.google.com/file/d/1pNeu68JKNHVd4mTjSgm3XQswfjYp81SJ/view?usp=sharing

English Version

https://drive.google.com/file/d/1w0ABtFm1GrxTKoNtSiCj52pgr2YPByzi/view?usp=sharing

....

กำหนดการ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

1.สำนักวิชาการจัดการ

.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

1.สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.สำนักวิชานิติศาสตร์

3.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4.สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

5.สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

1.สำนักวิชาอุตสาหรกรรมเกษตร

2.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

3.สำนักวิชาศิลปศาสตร์

4.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

5.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

6.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

7.สำนักวิชาจีนวิทยา

8.สำนักวิชาแพทยศาสตร์

.

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผล ผ่านเฟซบุ้กแฟนเพจ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Student council MFU)

https://www.facebook.com/StudentCouncilofMaeFahLuangUniversity/

.

วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าระบบใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามวันเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งเหตุผลเพื่อรักษาสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทางแฟนเพจ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Student council MFU)

https://www.facebook.com/StudentCouncilofMaeFahLuangUniversity/

  • 1398 ครั้ง
  • #องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา