รองปลัดกระทรวง อว. เยี่ยมชมธนาคารขยะชุมชน โครงการ U2T ตำบลท่าสุด โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เยี่ยมชมธนาคารขยะชุมชน ตำบลท่าสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มี  ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับและบรรยายถึงภาพรวมการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน พร้อมด้วยนักวิจัยจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ หอประชุม ม.9 บ้านศรีป่าซาง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 

 |   |  ศูนย์บริการวิชาการ  |  563 ครั้ง