ขอเชิญร่วม งานเสวนาวิชาการอาเซียน พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และชิมอาหารนานาชาติ ในวันพุธที่ 5 เม.ย.นี้ 15.00-21.00 น. ณ สเตเดียม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งประชาคมอาเซียน "ASEAN@50 : For Now and Posterity" และ อาเซียน อินเตอร์เนชันนอล แฟร์ (ASEAN International Fair 2017) จัดโดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มฟล. ร่วมกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 15.00-21.00 น. ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ (สเตเดียม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมีกำหนดการคร่าวๆ คือ 15.00 น. พิธีเปิด โดยอธิการบดีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ / 15.15-17.00 น. งานเสวนาวิชาการอาเซียน / 17.15-21.00 น. งานอาเซียน อินเตอร์เนชันนอล แฟร์ (ชิม-ชม อาหารและการแสดงจากนักศึกษานานาชาติ มฟล.)

.....

(กำหนการเต็ม-ตามแนบไฟล์ด้านล่าง)

14.30 น. ลงทะเบียน

15.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

15.05 น. กล่าวเปิดงานโดย นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

15.15 น. เสวนาในโอกาสครบรอบ 50ปีแห่งการก่อตั้งประชาคมอาเซียน "ASEAN@50 : For Now and Posterity"

- ASEAN and Thailand’s Foreign Policy โดย ดร.สุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน

- Building a Sharing and Caring ASEAN โดย ดร.จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

- Economic Opportunities and ASEAN Connectivity โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

- English Language and the ASEAN Community Building

17.00-21.00 น. กิจกรรม ASEAN International Fair 2017การแสดงศิลปวัฒนธรรมและซุ้มอาหารนานาชาติ โดยนักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

......

  • กำหนดการ [ 4,587.61 KB]
  • รายละเอียดเพิ่มเติม [ 15.26 KB]

 |   |  1430 ครั้ง