อธิการบดี มฟล. ต้อนรับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ซึ่งเป็นภริยาของ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ได้เข้าพบ ณ ห้องรับรอง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล.

       โดยนายกเหล่ากาชาดฯ ได้ให้ความสนใจในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรทางด้านการแพทย์ งานวิจัยที่โดดเด่น โดยเฉพาะด้านสมุนไพรและผลิตภัณ์จากพืชพรรณธรรมชาติในจังหวัดเชียงราย การบริหารจัดการขยะในจังหวัด รวมทั้งการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในบทบาทของการเป็นสถานศึกษา และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ที่รับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นหอผู้ป่วยรวม-โรงพยาบาลสนาม ทั้งยังร่วมมือกับจังหวัดเชียงรายในโครงการเจียงฮายปิ๊กบ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

     จากนั้น อธิการบดี มฟล. ได้มอบของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากงานวิจัย และเชิญนายกเหล่ากาชาดฯ ร่วมชมกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์บริการเชิงสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (MFU 4LOCAL FORUM 2021) จัดโดยส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) ณ อาคาร M-Square ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เข้าไปดึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่โดดเด่นของชุมชนต้นแบบใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวถ่ายทอดวิถีชีวิต เตรียมพร้อมสำหรับเปิดฤดูท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งยังช่วยนำสมุนไพรหรือพืชพรรณของท้องถิ่นที่ชาวบ้านนำมาใช้ประโยชน์อยู่แล้ว นำมาศึกษาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีบรรจุภัณฑ์และรุปแบบที่พร้อมขยายตัวสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งงานนี้มีตัวแทนชุมชนที่ประสบความเร็จมาออกบู้ธแสดงผลงาน โดยนายกเหล่ากาชาดฯ ได้อุดหนุนผ้าคลุมที่ปักลายอย่างสวยงามจากช่างฝีมือวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิถีไทย วิถียอง สันทางหลวง อีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 395 ครั้ง
อธิการบดีMFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม