มฟล. จับมือวิสาหกิจชุมชน 4 จังหวัดภาคเหนือ จัดกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์บริการเชิงสุขภาพ และประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (MFU 4LOCAL FORUM 2021)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์บริการเชิงสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (MFU 4LOCAL FORUM 2021) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากกลุ่มปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ (cpid) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2556 4 ณ ห้องประชุมคํามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์บริการเสริมสุขภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

      ภายในงานมีตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากโครงการฯ ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และยังมีการแสวนาในห้วข้อต่างๆ เช่น หัวข้อ "นวัตกรรมจากวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสู่การพัฒนาชุมชน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, หัวข้อ "การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับโอกาสของธุรกิจชุมชน" โดย อาจารย์ ดร.พรพิมล ไชยสนิท อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ, หัวข้อ "บทบาทของส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมกับการพัฒนาชุมชน" โดย ดร.ชลิตา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ถ่ายทอดสดผ่านระบบอออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจได้รับชมผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ MFii : Mae Fah Luang University

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  456 ครั้ง