รวมใจชาวพนักงาน 'วันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2560' อธิการบดีขอบคุณชาวแม่ฟ้าหลวงที่ร่วมใจทำงานให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า พร้อมอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม “กีฬาพนักงานสัมพันธ์” ในช่วงกลางวันของวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ในช่วงค่ำก็เป็นการจัดกิจกรรม “วันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2560” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ภายในงานมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการขอบคุณชาวพนักงาน มฟล. ที่ร่วมใจกันทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยมาตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน การจับสลากรางวัลนาทีทอง การแสดงพิเศษจากตัวแทนสีต่างๆ การแสดงดนตรี การจับรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร และของรางวัลจากร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ก่อนปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงพรปีใหม่ของชาวพนักงาน นอกจากสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานแล้ว ยังเป็นกิจกรรมพิเศษเชื่อมความสัมพันธ์ที่ช่วยสร้างความสมัครสมานกลมเกลียวให้แก่พนักงาน มฟล. ทุกคนที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และลูกจ้าง อันจะนำไปสู่ความร่วมมืออันดีในการทำงานร่วมกันในปีต่อไป

      ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวบนเวทีกับชาวพนักงาน มฟล. ว่า “ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมานั้น ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมใจกันทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราให้เจริญก้าวหน้า ปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่มหาวิทยาลัยมีการเติบโตสูงที่สุดเท่าที่มีมาในประวัติของมหาวิทยาลัย ทั้งหลายทั้งปวงนี้สำเร็จได้ด้วยความพยายาม ความเหนื่อยยาก และสติปัญญาของทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในโอกาสนี้จึงขอพระบารมีของสมเด็จย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือ ได้ดลบันดาลประทานพรให้ทุกคนได้มีความสุขความเจริญ ประกอบการงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ สมดังความปรารถนา มีชีวิตที่ราบรื่น มีความสุขตลลอดไป ขอให้โชคดีมีชัยทุกคน”

 |   |  พนักงาน  |  1795 ครั้ง