นักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 3 จากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 3 จากการนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวใบตาล พฤกษากุลวัฒน์ จากผลงานเรื่อง Cushioning bioplastic material from Pleurotus Sajor-Caju mushroom

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
นางสาวปิยะพร ธามคำไพ จากผลงานเรื่อง Preparation of water soluble edible films based on PVA/CMC

นักศึกษาทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของ อ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร อาจารย์และนักวิจัยของกลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MEE)

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รางวัล  |  1321 ครั้ง