ผลงานวิจัยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคว้ารางวัลยอดเยี่ยม (Excellence) จากงาน National Research Conference 2021

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฉัตรชก จงพิทักษ์ธรรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา  ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Excellence) "การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย" และได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ "การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ กรณีศึกษาร้านตาต้าแบตเตอรี่ จังหวัดเชียงราย" ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายใต้ชื่อ National Research Conference 2021 : NRC 2021 Business Beyond the Pandemic (โครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 (แบบออนไลน์) ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา: สำนักวิชาการจัดการ

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  817 ครั้ง