มฟล. นำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอแม่จัน-แม่สาย จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา และ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยได้เดินทางไปมอบสิ่งของในจุดต่างๆ ที่หมู่บ้านสันเกล็ดทอง ต.โป่งงาม อ.แม่สาย, เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน  และ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อ.แม่จัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของพี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งยังเดินทางออกจากพื้นที่ได้ยากลำบาก

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา  |  692 ครั้ง