รพ. ศูนย์การแพทย์ มฟล. รับมอบชุด PPE จาก เทเวศประกันภัย สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 อาจารย์ นพ.ศุภกิจ คูธารทอง และ คุณประชิด ศราธพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของจาก บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย บริจาคชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  487 ครั้ง