รพ. ศูนย์การแพทย์ มฟล. รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 จากสโมสรโรตารีเชียงราย-เชียงแสน-เชียงของ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น

      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อาจารย์ นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพชุมชน และคุณประชิด ศราธพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของจาก สโมสรโรตารีเชียงราย (Rotary Club of Chiang Rai D3360 RI) สโมสรโรตารีเชียงแสน และสโมสรโรตารีเชียงของ นำโดย ดร.ยงยุทธ ชัยรัตนาวรรณ นายกสโมสรโรตารีเชียงราย, คุณจารุมล แก้วรากมุก นายกสโมสรโรตารีเชียงแสน และ คุณสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล นายกสโมสรโรตารีเชียงของ ได้ร่วมบริจาคชุด PPE จำนวน 200 ชุด น้ำดื่มโรตารี 1,000 ขวด และหน้ากาก N95 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  634 ครั้ง