อธิการบดี มฟล. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19 จากสมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมคณะบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันเชื้อโควิด-19 จาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย คุณประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. (รพ.สนาม-หอผู้ป่วยรวม COHORT WARD) อาทิ ชุด PPE 3M, เครื่องผลิต O2, ถุงคลุมรองเท้า, ถุงขยะสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล, หน้ากากอนามัย 3M มีตัวกรองรุ่น 9001V, ชุดตรวจ Covid Antigen, อาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 120,000 บาท

  • 770 ครั้ง
  • #โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง