มฟล. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แบบ New Normal “MFUSciFair2021” ปีที่2

หมวดหมู่ข่าว: ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ “MFUSciFair2021” ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และมีหัวข้อย่อยของการจัดงาน คือ “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงาน

จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ “นักรบชุดขาว ทัพหน้าสู้ภัยโควิด" โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สำนักวิชาต่างๆ มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้ อาจารย์ ทพ.พรรษกร แสงแก้ว สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.พทป.ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ กภ.วัจนารัตน์ พันธ์วงค์ และอาจารย์ พจ.ภวัต ธนวชิระสิน สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ อาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มิตกิตติ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และอาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร

ไฮไลน์อีกหนึ่งเสวนาคือ “วัคซีน : อาวุธของนักวิทยฯ พิชิตโควิดร้าย" ร่วมเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ VACCINE WAR สมรภูมิวัคซีนโควิด-19) รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญ พูลเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CTO และ Co-founder ของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ผู้บุกเบิกบริษัทใบยา) ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาที่ได้รับความสนใจอีกจำนวนมาก ได้แก่ 1. การใช้ชีวิตในยุค "New Normal The life in the age of new normal" โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2. Science Inspiration Talk “เรียนวิทยาศาสตร์สุดมันส์ กับเทคโนโลยีในยุค 5G” โดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLii) 3. "นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ในการป้องกันโรค COVID-19" โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ มฟล. ได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมออนไลน์ โดยความร่วมมือจากสำนักวิชาต่างๆ หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนิทรรศการ MFU Valley ปี2 ที่เปิดให้นักเรียน-นักศึกษาเข้ามาเล่นเกมเพื่อชิงรางวัลสุดเร้าใจแถมได้ความรู้ไปเต็มๆ

ชมประมวลภาพได้ที่นี่ 

 |   |  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ