ขอแสดงความยินดี นศ.สำนักวิชาการการจัดการ ชนะเลิศอับดับ 1 ประกวดแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE เป็นตัวแทนแข่งระดับนานาชาติต่อไป

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ในโครงการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE  ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ภายในงาน “Thailand MICE Youth Challenge 2021 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน AFECA Asia MICE Youth Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
.
ทั้งนี้ นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ นางสาวรอกีเยาะ สาเหาะ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นางสาวธัญรดา ตั้งปณิธานนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4, นางสาวยุวดี เลาวือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวธมนวรรณ นวลคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ได้แก่ อาจารย์ ดร.อาทิตยา ปาทาน, อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ และอาจารย์ธีรพันธ์ ทัศนิยม

 |   |  934 ครั้ง