ขอแสดงความยินดี นศ.นิติศาสตร์ เข้ารอบรองชนะเลิศและได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร พูนสวัสดิ์พงศ์ และนางสาวกฤษติกา ศรีเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสำนักวิชานิติศาสตร์ ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 การแข่งขันจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยมี อาจารย์รัฐวุฒิ แสงจันทร์ เป็นผู้ควบคุมทีม 
.
การแข่งขันจัดผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings มีนักศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น กรรมการผู้ตัดสิน ได้แก่ นางสาววรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม นางสาววรกต เกษปรีชาสวัสดิ์ นายปราการ สมบุญยิ่ง ผู้แทนจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
.
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสที่นักศึกษาได้ฝึกว่าความ เนื่องจากกรรมการจะพิจารณาถึงการให้เหตุผลหรือกการใช้ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ฝึกทักษะการพูดและบุคลิกภาพในการว่าความด้วย ภายในสำนักวิชาเองก็จัดกิจกรรมนี้สำหรับนักศึกษาอยู่แล้ว และยังเป็นวิชาหลักในการจัดการเรียนการสอนในสำนักวิชาอีกด้วย การมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันในประดับประเทศทำให้นักศึกษาได้พบปะเพื่อนนักศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัย สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไป 

.

ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก เพจ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 |   |  1168 ครั้ง