มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแบบออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้จัดเป็นการภายใน (ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19) โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ทั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ พิธีการเริ่มในเวลา 08.30 น. เป็นพิธีถวายเครื่องสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อธิการบดีถวายเครื่องสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ

     จากนั้นในเวลา 09.00 น. เป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีกรอาราธนาศีล โดยพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ อธิการบดีและผู้บริหารถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ อธิการบดีทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

    ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันทานหาแม่ฟ้าหลวง (18 กรกฎาคม) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ขอเชิญชมนิทรรศการ “ไหว้สา แม่ฟ้าหลวง” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สามารถรับชมได้ที่ คลิก  https://sites.google.com/view/mea-pha-luang/?fbclid=IwAR0c7z2Mpi5QGcKd9xGHUb2dBOvlFY7yMxKOPnccP9KTovskpeNEO-9x8Z0

.

ชมประมวลภาพ พิธีทานแม่ฟ้าหลวง ได้ที่

คลิก https://www.facebook.com/MFUTODAY/posts/938611676924227

คลิก https://www.facebook.com/MFUTODAY/posts/938650996920295

 

 |   |  ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อธิการบดี  |  868 ครั้ง