MFii และ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิวัฒนเสรี จัดอบรมแปรรูปเชอร์รี่ดอยให้แก่กลุ่มสตรีบ้านแม่มอญ

หมวดหมู่ข่าว: SDG01 SDG02 SDG04 SDG08 SDG09 SDG12 ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) และ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ มูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชอร์รี่ดอยหรือลูกไหน ให้กับกลุ่มสตรีบ้านแม่มอญ ต.ห้วยชมพู และกลุ่มเครือข่ายมูลนิธิวัฒนเสรี โดยมีอาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหาร มาเป็นวิทยากรฝึกอบรม ในการทำแยมเชอร์รี่ดอยและน้ำเชอร์รี่ดอยเข้มข้น และได้รับเกียรติจาก คุณวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิวัฒนเสรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Food Maker Space อาคาร I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2564

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ กล่าวก่อนเริ่มการอบรมว่า หลายท่านอาจเคยแปรรูปเชอร์รี่ดอยหรือลูกไหนมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแยมหรือไวน์ ซึ่งการแปรรูปก็เป็นการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ขายไม่ได้ หรือเก็บไว้กินไม่ได้นาน บางท่านที่แปรรูปเป็นสินค้าก็ต้องมีการจัดสร้างห้องเย็นเพื่อที่จะเก็บไว้จัดจำหน่ายได้นานขึ้น ซึ่งต้องมีการลงทุนที่สูง

       “การอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถแปรรูปเชอร์รี่ดอยหรือนำไปประยุกต์กับผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาด มีคุณภาพสูงขึ้น เก็บไว้ได้นานขึ้น แม้ว่าจะเป็นในอุณหภูมิปกติโดยไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการเก็บผลผลิตเกษตรไม่ได้นาน โดยเอามาแปรรูปให้เก็บไว้ได้นาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการส่งขายไปยังสถานที่ที่ห่างไกลมากขึ้น อยู่ในกระบวนการขนส่งได้นานขึ้น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ กล่าว

      คุณวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิวัฒนเสรี กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้ร่วมกับมูลนิธิ ที่มีวัตถุประสงค์ในการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยครั้งนี้ได้จัดอบรมให้กับกลุ่มสตรีบ้านแม่มอญ รวมถึงเครือข่ายมูลนิธิวัฒนเสรี

       “The Freedom Story  เรามีภารกิจในการป้องกันการค้ามนุษย์ ซึ่งเราได้ทราบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เราก็เลยอยากจะเพิ่มรายได้เพื่อยกระดับฐานะและคุณภาพชีวิต เพื่อที่จะลดปัญหาการค้ามนุษย์ แล้วทำให้เขามีกำลังที่จะส่งลูกเรียนหนังสือ เรามีความเชื่อว่าการศึกษาจะยกระดับคุณภาพชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น อันเป็นที่มาของโครงการในวันนี้ ขอบคุณอาจารย์ที่น่ารักใจดีที่มาถ่ายทอดวิชาให้เราอย่างเต็มที่ และขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนใช้โอกาสนี้อย่างดีที่สุด ที่จะได้เรียนรู้และฝึกทำ ซึ่งเราจะทำ 2 อย่าง คือแยมและน้ำเชอรี่เข้มข้น ผู้อบรมท่านใดสนใจอยากจะต่อยอดก็สามารถเข้ามาปรึกษากับอาจารย์หรือหน่วยงาน MFii ซึ่งอาจนำไปสู่การขาย นำเข้าสู่ตลาด หรืออยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะช่วยผลักดัน ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การซื้อขายออนไลน์ หรือการทำบรรจุภัณฑ์ ทางมูลนิธิก็จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นได้อย่างแท้จริง” คุณวีรวิชญ์ กล่าว

  • 1055 ครั้ง
  • #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม #สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร