อธิการบดี มฟล. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 พร้อมเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจ MFU Activities ซึ่งเป็นเพจหลักเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของ มฟล. พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 หรือ How to live and learn on campus 2021 ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีของ 14 สำนักวิชา จำนวนกว่า 4,000 คนในปีนี้ ซึ่งนอกจากเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการใช้ชีวิตและรูปแบบการเรียน ที่ปรับเปลี่ยนจากระดับมัธยมศึกษามาสู่ระดับอุดมศึกษา โดยนักศึกษาใหม่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ hllc.mfu.ac.th นอกจากจะมีกิจกรรมที่สร้างความรู้ สร้างประสบการณ์และความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาของรายวิชาความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ MFU Character อีกด้วย

    โดยในปีนี้ กิจกรรมทั้งหมดจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (Meet the President) รู้จักสถานที่ของมหาวิทยาลัย (MFU Discovery) พับดอกลำดวน ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย (Lamduan Origami) การใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างสง่างาม (Grace and Smart) กิจกรรมตามรอยพระราชปณิธาน และอีกหลายกิจกรรมที่มาพร้อมแขกรับเชิญพิเศษ เช่น ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล จาก Club Friday ในกิจกรรมประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่นในวัยเรียน (Teen Lesson)  และ อเล็กซ์ เรนเดล ในกิจกรรมเป้าหมายและเส้นทางชีวิต (Setting your goal) เป็นต้น

     รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมโดยถ่ายทอดสดจากหอประชุมสมเด็จย่า ความตอนหนึ่งว่า

     “วันนี้ชาวมหาวิทยาลัย ทั้งตื่นเต้นทั้งยินดี ที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ในปีนี้หรือที่เราเรียกว่า ลำดวนช่อที่ 23 แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน แม้ในปีนี้ยังเป็นอีกปีหนึ่งซึ่งเราต้องจัดกิจกรรมแบบ New normal ไม่สามารถที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกันได้จริงๆ แต่เชื่อว่าอีกไม่นานจะถึงเวลาที่เรากลับมาเจอกันที่มหาวิทยาลัย แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร เราคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมนี้ยังส่งผลตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับ เพื่อมีความพร้อมในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของเรา”

      “ดิฉันเข้ามารับตำแหน่งอธิการบดี มฟล. ในห้วงเวลาพิเศษมาตลอด ตั้งแต่เกิดปัญหาการระบาดของ Covid-19 แต่การทำงานของมหาวิทยาลัยก็ได้ปรับทุกอย่าง เพื่อให้มาตรฐานและคุณภาพของการดูแลนักศึกษา ให้ได้ผลดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้  เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมนี้ที่ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้รู้จักทุกแง่มุมของมหาวิทยาลัย ที่ถูกขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด โดยได้ผ่านเกณฑ์การจัดอันดับ Green University ซึ่งไม่ได้มีแค่ความสวย แต่ยังเป็นมิตรต่อคนที่มาพักอาศัยที่นี่ เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จะได้ใช้ชีวิตจนสำเร็จการศึกษา”

      “นอกจากนี้ กิจกรรม How to live and learn on campus ยังจะทำให้นักศึกษาได้รู้จักกับคณาจารย์ของสำนักวิชาตนเอง รู้จักรูปแบบการเรียนการสอนของสาขาวิชา ได้รับแรงบันดาลใจจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ได้รู้จักและสร้างความผูกพันกับนักศึกษารุ่นพี่ ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนจริง นอกจากปรับตัวได้กับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว เราคาดหวังที่จะให้นักศึกษาของเรามีความพร้อมที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อที่จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้า แม้วันนี้เราเจอกันรูปแบบออนไลน์แต่คณาจารย์ ทีมงานเบื้องหลังทุกคนตั้งใจจัดกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ด้วยหัวใจ และรอคอยเวลาที่เราจะได้กลับมาเจอกันที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกครั้งหนึ่ง” อธิการบดี มฟล. กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 904 ครั้ง
ส่วนพัฒนานักศึกษาอธิการบดี