นศ.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีที่ 4 มฟล.แชร์ประสบการณ์จากรั้วมหาวิทยาลัยและแผนการทำงานในอนาคตแก่ นร.ม.ปลายฟิลิปปินส์ ร่วมกับนศ.มหาวิทยาลัยประเทศต่างๆ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

นางสาวอาทินุช เกศชัยชนา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิชาการจัดการได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย ในการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM หัวข้อ Becoming Ready in Entering College Life: A Conversation Sharing for Senior High School Graduates ซึ่งจัดโดย College of Teacher Education of the University of the Immaculate Conception เมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. (เวลาประเทศฟิลิปปินส์) โดยการสัมมนาออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนมัธยมตอนปลายที่จะเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และเพิ่มความตระหนักรู้ในการวางแผนการทำงานในอนาคต
.
โดยมีนักศึกษาที่ร่วมเป็นผู้บรรยายในการสัมมนาออนไลน์จากประเทศต่างๆ ได้แก่ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น University of Social Sciences ประเทศสิงคโปร์  Universiti Kebansaan  ประเทศมาเลเชีย Ho Chi Minh University ประเทศเวียดนาม Universitas Pendidikan Indonesia ประเทศอินโดนีเชีย โดยได้แบ่งปันประสบการณ์ การให้คำแนะนำการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การจัดการการเรียนออนไลน์ และการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลาย และนักศึกษาของ University of the Immaculate Conception ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและนักศึกษาในการรับมือกับความท้าท้ายในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 

 |   |  861 ครั้ง